Alberta chào đón các ứng cử viên có điểm CRS là 300 trong tháng 03/2020

Một tỉnh phía Tây đã công bố kết quả của chương trình Express Entry mới nhất của Canada

Một số người nhập cư hy vọng đến Alberta đã được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân Canada.

Chương trình đề cử người nhập cư của tỉnh Alberta (AINP) đã tổ chức chương trình đề cử cấp tỉnh liên kết với Express Entry mới nhất vào ngày 04/03. Tổng cộng có 100 ứng cử viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry liên bang có điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 300 áp dụng cho một đề cử tỉnh.

Các ứng cử viên đã nhận được Thông báo (NOIs), là tên chính thức của các lời mời được phát hành thông qua chương trình Alberta Express Entry Stream, không cần phải mời làm việc. Tuy nhiên, họ cần phải có hồ sơ trong hệ thống Express Entry liên bang.

Nếu thành công, các ứng cử viên nhập cư được chọn trong lễ bốc thăm ngày 04/03 có thể nhận thêm 600 điểm so với xếp hạng CRS tổng thể của họ trong lần rút thăm Express Express liên bang tiếp theo. Gần một tuần trước, Canada đã mời 668 ứng cử viên với các đề cử cấp tỉnh từ nhóm Express Entry.

Express Entry quản lý các ứng dụng cho ba chương trình nhập cư chính của Canada: Chương trình công nhân lành nghề liên bang, Chương trình giao dịch tay nghề liên bang và Lớp học kinh nghiệm Canada.

Các ứng viên đủ điều kiện nhận Express Entry được xếp hạng dựa trên các yếu tố vốn nhân lực như kinh nghiệm làm việc, giáo dục, trình độ ngôn ngữ và độ tuổi. Sau đó, họ được cho điểm CRS.

Các ứng cử viên có điểm số cao nhất được chọn để nhận được Lời mời đăng ký (ITA) cho thường trú nhân trong các lần rút thăm Express Express thông thường.

Làm thế nào để đủ điều kiện tham gia Dòng nhập cảnh của Alberta Express

Các ứng cử viên Express Entry cần được làm việc trong một ngành nghề hỗ trợ các ưu tiên phát triển và đa dạng hóa kinh tế của tỉnh Alberta, để có thể nhận được lời mời thông qua chương trình đề cử cấp tỉnh này.

AINP không cung cấp danh sách các ngành nghề đủ điều kiện.

Mặc dù không cần thiết phải có lời mời làm việc để đủ điều kiện cho luồng này, AINP nói rằng nó có thể ưu tiên cho các ứng viên đáp ứng ba tiêu chí sau:

  • Một lời mời làm việc và / hoặc kinh nghiệm làm việc ở Alberta
  • Bằng cấp từ một tổ chức sau trung học Canada và một lời mời làm việc hợp lệ
  • Hoặc làcha mẹ, con cái hoặc anh chị em đã sống ở tỉnh.

Cho đến nay, Alberta đã phát hành 751 lời mời cho các ứng cử viên Express Entry. Năm 2019, Alberta đã ban hành tổng cộng 11.137 lời mời thông qua chương trình Alberta Express Entry Stream.

Theo CICNews/Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *