Alberta mời ứng cử viên có điểm CRS 300

Trong 4 đợt Entry Express trước đây Alberta đã liên tiếp mời các ứng cử viên có điểm CRS thấp tới 300.

Alberta đã mời thêm các ứng cử viên Express Entry để nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân Canada.

Chương trình đề cử người nhập cư của tỉnh Alberta (AINP) đã công bố chi tiết kết quả ngày 18/3, trong đó 136 ứng cử viên được mời nộp đơn qua chương trình Express Entry của Alberta.

Các ứng cử viên được mời có hồ sơ trong nhóm Express Entry liên bang và yêu cầu điểm số CRS tối thiểu 300.

Các ứng viên không cần Thư mời nhận việc để được mời thông qua Luồng nhập cảnh của Express Entry, tuy nhiên, họ cần phải có hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Các ứng cử viên được mời trong chương trình mới nhất của Alberta hiện có thể nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh từ AINP. Nếu họ được đề cử thành công, họ sẽ tự động nhận thêm 600 điểm so với điểm CRS tổng thể của họ trong đợt Express Entry tiếp theo ở cấp liên bang. Điều này sẽ đảm bảo hiệu quả rằng họ sẽ nhận được Lời mời đăng ký (ITA) cho thường trú nhân Canada.

Express Entry quản lý các đơn đăng ký cho ba chương trình nhập cư hạng kinh tế: Chương trình công nhân lành nghề liên bang, Chương trình giao dịch tay nghề liên bang và Lớp học kinh nghiệm Canada.

Các ứng viên đủ điều kiện nhận Express Entry được xếp hạng dựa trên các yếu tố vốn nhân lực như kinh nghiệm làm việc, giáo dục, trình độ ngôn ngữ chính thức và độ tuổi. Sau đó, họ được cho điểm CRS.

Các ứng cử viên có điểm số cao nhất được mời nộp đơn xin thường trú thông qua chương trình Express Entry của liên bang.

Alberta-moi-ung-cu-vien-co-diem-CRS-300

Giới thiệu về Express Entry của Alberta Express

Các ứng cử viên của Express Entry cần phải làm việc trong một ngành nghề hỗ trợ các ưu tiên phát triển và đa dạng hóa kinh tế của bang Alberta, để có thể nhận được lời mời thông qua chương trình Express Entry của Alberta.

AINP không cung cấp danh sách các ngành nghề đủ điều kiện.

Mặc dù không cần thiết phải có lời mời làm việc để đủ điều kiện cho chương trình này, AINP nói rằng nó có thể ưu tiên cho các ứng viên đáp ứng ba tiêu chí sau:

  • Một lời mời làm việc và /hoặc kinh nghiệm làm việc ở Alberta;
  • Bằng cấp từ một tổ chức sau trung học Canada và một lời mời làm việc hợp lệ; hoặc là
  • Cha mẹ, con cái hoặc anh chị em đã sống ở tỉnh.

Cho đến nay, Alberta đã phát hành 887 lời mời cho các ứng cử viên Express Entry. Năm 2019, Alberta đã ban hành tổng cộng 11.137 lời mời thông qua Luồng nhập cảnh của Express Entry

Theo CICNews/Canada.vn biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *