Alberta yêu cầu điểm CRS từ 300 trong tháng 4

Alberta phát hành 1.207 lời mời cho các ứng cử viên Express Entry trong năm nay.

Trong tháng 4, Alberta mời 320 ứng cử viên Express Entry nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho thường
trú.

AINP gần đây đã công bố chi tiết về chương
trình đề cử của tỉnh từ ngày 1/4 và ngày 14/4.

Chương trình đầu tiên của Alberta trong tháng
này đã mời 120 ứng cử viên đăng ký đề cử cấp tỉnh.

Các ứng viên không cần phải có lời mời làm việc,
tuy nhiên, họ phải có hồ sơ trong hệ thống Express Entry liên bang.

Các ứng cử viên Express Entry cũng cần có điểm
CRS tối thiểu là 381. Những điểm này
được tính dựa trên các yếu tố như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và khả
năng ngoại ngữ.

Yêu cầu CRS giảm xuống 353 cho ngày 14/4, trong đó 200 ứng cử viên Express Entry được Alberta mời nộp đơn xin đề
cử cấp tỉnh.

Nếu nhận được đề cử cấp tỉnh, những ứng viên này sẽ có thêm 600 điểm CRS, đảm
bảo rằng họ sẽ nhận được ITA cho thường trú Canada trong chương trình Express Entry liên bang tiếp theo.

Express Entry là hệ thống quản lý của Canada
cho ba chương trình nhập cư liên bang: Chương trình công nhân lành nghề liên
bang, Chương trình giao dịch tay nghề liên bang và Hạng kinh nghiệm Canada.

Kể từ khi các biện pháp đặc biệt để phòng chống COVID-19 của
Canada bắt đầu có hiệu lực vào ngày 18/3, Express Entry thường mời các ứng cử viên Hạng kinh nghiệm Canada và các ứng cử viên nhận được đề cử cấp tỉnh, chẳng
hạn như những người được mời qua Express
Entry của Alberta.

Tiêu chí đủ điều kiện cho Express Entry của Alberta

Để nhận được lời mời
thông qua Express Entry của Alberta, các ứng cử viên cần có kinh nghiệm làm việc
trong một nghề nghiệp hỗ trợ “các ưu tiên phát triển và đa dạng hóa kinh tế” của
tỉnh bang Alberta.

AINP không cung cấp danh sách các ngành nghề đủ
điều kiện.

Mặc dù không cần thiết phải có lời mời làm việc
để đủ điều kiện cho chương trình này, AINP nói rằng có thể ưu tiên cho các ứng
viên đáp ứng ba tiêu chí sau:

  • một lời mời làm việc hoặc kinh nghiệm làm việc ở Alberta;
  • bằng cấp từ một tổ chức sau trung học Canada và một lời mời làm việc hợp
    lệ;
  • cha mẹ, con cái hoặc anh chị em đã sống ở tỉnh.

Cho đến nay, Alberta đã phát hành 1.207 lời mời cho các ứng cử viên Express Entry. Năm 2019, tổng cộng 6.884 lời mời được phát hành thông qua Chương trình nhập cảnh của Express Entry. Phân bổ đề cử cấp tỉnh của Alberta năm 2020 vẫn chưa được công bố.

Theo CICNews/Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *