Bảo lãnh vợ chồng chưa chính thức đến Canada trong đại dịch COVID-19

Chỉ cần là người Canada, bạn có thể bảo lãnh thường trú nhân cho vợ chồng chưa chính thức.

Hạn chế đi lại để ngăn
chặn sự lây lan của COVID-19 không bao gồm các thành viên gia đình ruột thịt và vợ chồng chưa chính thức.

Đối với mục đích nhập
cư, Canada định nghĩa mối quan hệ common-law partners là hai người sống với nhau được một năm trong mối
quan hệ mà Chính phủ gọi là mối quan hệ vợ chồng không chính thức, mối quan hệ
tình cảm giống như hôn nhân. Công dân Canada và thường trú nhân đủ điều kiện để
bảo lãnh cho vợ chồng
chưa chính thức của họ cho nhập cư Canada.

Các cặp vợ chồng có thể
chứng minh rằng họ sống với nhau ít nhất một năm bằng cách cho thuê hoặc thế chấp
bằng cả hai tên. Nếu không thể, họ cũng có thể sử dụng hóa đơn tiện ích, báo
cáo ngân hàng, hóa đơn thẻ tín dụng, hóa đơn điện thoại, giấy phép lái xe hoặc
bất kỳ tài liệu nào cho thấy họ đã sống với nhau trong 12 tháng liên tiếp.

Với các biện pháp
COVID-19, vợ chồng chưa
chính thức đến Canada có thể sử dụng
những tài liệu trên và các tài liệu khác để chứng minh tình trạng mối quan hệ của
họ tại Cảng nhập cảnh.

Các biện pháp đặc biệt được ban hành do sự bùng phát của COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến các cặp vợ chồng một cách khác nhau tùy thuộc vào đơn xin của họ và liệu họ có đang xin tài trợ trong nước hay nước ngoài hay không.

Sự khác biệt
giữa tài trợ trong và ngoài nước

Mặc dù nghe có vẻ
không chắc chắn, cả hai đơn xin tài trợ trong nước và ngoài nước đều có thể được
thực hiện ở Canada.

Tài trợ nước ngoài có nghĩa là đơn đăng ký đang được xử lý thông
qua văn phòng thị thực của nước ngoài. Người nộp đơn ở nước ngoài có thể được
phép đi đến Canada, tuy nhiên, họ phải tuân thủ các quy tắc bắt buộc đối với
khách du lịch. Canada cũng đang khuyên mọi người tránh rời khỏi đất nước để đi
du lịch không cần thiết.

Tài trợ nội địa là khi cả hai người cùng nhau ở Canada. Vợ chồng chưa chính thức nước ngoài có
tư cách tạm thời ở Canada là công nhân, sinh viên hoặc khách.

Giữ tình trạng
pháp lý ở Canada trong khi chờ kết quả

Chương trình thí điểm
giấy phép làm việc cho vợ
chồng chưa chính thức và vợ chồng hợp pháp cho phép làm việc ở bất cứ
đâu, cho bất kỳ chủ lao động nào ở Canada trong khi đơn của họ đang được xử lý.
Thí điểm này sẽ có sẵn cho đến ít nhất là ngày 31/7/2020.

Để đủ điều kiện cho
công việc này phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • đơn xin
  thường trú thông qua luật chung hoặc tài trợ vợ chồng phải được xử lý;
 • cả hai phải
  cư trú tại cùng một địa chỉ;
 • cả hai phải
  đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện theo chương trình bảo trợ vợ chồng hoặc luật
  pháp chung;
 • người nộp
  đơn phải có tư cách lưu trú tạm thời hợp lệ là sinh viên, công nhân hoặc khách.

Vợ chồng chưa chính thức
cần gia hạn tình trạng cư trú tạm thời có thể đăng ký online. Nếu đã ngừng làm
việc hoặc học tập, họ có đủ điều kiện xin thị thực du khách. Nếu vẫn đang làm
việc hoặc học tập, họ có thể gia hạn giấy phép. Người có visa du lịch cũng có
thể nộp đơn xin gia hạn thời gian lưu trú.

Đơn không đầy
đủ cũng được chấp nhận

IRCC chấp nhận đơn
đăng ký không đầy đủ với điều kiện là các tài liệu bị thiếu do ảnh hưởng của dịch
COVID-19.

Các cặp vợ chồng đang
nộp đơn xin tài trợ nhưng không thể cung cấp tài liệu cần thiết phải gửi thư giải
thích về sự chậm trễ.

Các đơn không đầy đủ sẽ được lưu và xem xét trong 90 ngày. Nếu đơn đăng ký vẫn chưa hoàn tất sau 60 ngày, các nhân viên IRCC yêu cầu các tài liệu còn thiếu với thời hạn thêm 90 ngày.

Theo CICNews/Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *