Bộ Di Trú Canada khởi động lại việc hỗ trợ thông tin qua điện thoại

Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada khởi động lại việc phản hồi thông tin qua điện thoại.

Bộ Di Trú Canada khởi động lại việc hỗ trợ thông tin qua điện thoại.

Các hoạt động hỗ trợ người nhập cư thông qua điện thoại của Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Công Dân Canada (IRCC) đã ngừng hoạt động kể từ cuối tháng 3 để đáp ứng biện pháp phòng chống COVID-19 trên toàn Canada.

Bây giờ, IRCC sẽ khởi động lại việc phản hồi các cuộc gọi với tần suất thấp hơn trước nhiều lần. Việc phản hồi qua điện thoại sẽ diễn ra từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9.00-17.00 giờ (giờ Bắc Mỹ).

Hệ thống điện thoại mới được thiết lập để hỗ trợ các nhân viên làm việc tại nhà. IRCC cũng cảnh báo rằng, các sự cố kỹ thuật có thể xảy ra do hệ thống mới được thiết lập.

Các yêu cầu trực tuyến có thể được gửi đi 24/7 thông qua biểu mẫu IRCC.

Theo CICNews/Villalandbiên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *