British Columbia mời 18 doanh nhân trong chương trình nhập cư mới

Lời mời đã được phát cho các ứng cử viên có số điểm ít nhất 107 thông qua chương trình Nhập cư doanh nhân – Thí điểm khu vực.

Chương trình đề cử tỉnh British Columbia ban hành 18 lời mời đăng ký cho các ứng cử viên đã đăng ký tham gia chương trình Nhập cư doanh nhân – Thí điểm khu vực vào ngày 06/04. Yêu cầu điểm tối thiểu cho chương trình này là 107, điểm thấp nhất cho luồng này kể từ tháng 10/2019.

Chương trình nhập cư doanh nhân (EI) dành cho những doanh nhân có kinh nghiệm tìm kiếm con đường đến thường trú tại Canada hoặc những người có thể định cư tại B.C. đầu tư và vận hành một doanh nghiệp có khả năng thương mại, mang lại lợi ích đáng kể cho nền kinh tế tỉnh.

Đây là chương trình EI thứ 5 của năm 2020, với 62 lời mời được phát hành cho đến nay.

Các doanh nhân quan tâm đến việc chuyển sang B.C. có thể chọn một trong hai loại EI:

  • Bộ Di trú Doanh nhân – Danh mục cơ sở dành cho các doanh nhân có kinh nghiệm, những người có ý định thành lập doanh nghiệp mới hoặc tiếp quản và mở rộng các doanh nghiệp hiện có trong B.C.
  • Doanh nhân nhập cư – Thí điểm khu vực nhằm thu hút các doanh nhân, các cộng đồng khu vực tham gia nhằm thành lập các doanh nghiệp mới tương ứng với nhu cầu phát triển kinh tế của cộng đồng.

Dự án thí điểm nhập cư – Khu vực thí điểm đã được triển khai vào năm 2019 để cho phép các cộng đồng tham gia tích cực vào việc thu hút các doanh nhân nước ngoài có khái niệm kinh doanh phù hợp với các ưu tiên kinh tế của họ.

Các doanh nhân nước ngoài được giới thiệu đến Chương trình đề cử tỉnh British Columbia (BC PNP) bởi các cộng đồng tham gia.

British-Columbia-moi-18-doanh-nhan-trong-chuong-trinh-nhap-cu-moi

Doanh nhân nước ngoài phải đến thăm cộng đồng và trình bày đề xuất kinh doanh của họ với đại diện thí điểm được chỉ định của cộng đồng, người sau đó sẽ gửi mẫu đơn giới thiệu đến BC PNP như một phần của đăng ký ứng cử viên.

Các tiêu chí đầu tư và giá trị ròng cá nhân được giảm cho dự án thí điểm so với EI – Danh mục cơ sở. Điều này phản ánh chi phí thấp hơn khi bắt đầu kinh doanh và định cư tại B.C. cộng đồng nhỏ hơn so với Vancouver hoặc các trung tâm đô thị đông dân hơn của tỉnh.

Để đủ điều kiện tham gia Nhập cư Doanh nhân BC PNP – Ứng viên thí điểm khu vực phải:

  • Thực hiện một chuyến thăm dò cộng đồng;
  • Có tối thiểu 100.000 đô la đầu tư kinh doanh đủ điều kiện;
  • Có giá trị ròng cá nhân tối thiểu là 300.000 đô la;
  • Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm quản lý chủ doanh nghiệp hoặc hơn 4 năm làm quản lý cấp cao;
  • Chiếm tối thiểu 51% quyền sở hữu;
  • Tạo tối thiểu một công việc mới cho công dân Canada hoặc thường trú nhân Canada.

Tất cả các ứng cử viên nhận được điểm khi đăng ký và các ứng cử viên có điểm cao nhất được mời nộp đơn đăng ký đầy đủ cho BC PNP thông qua các vòng mời hàng tháng.

Theo CICNews/Canada.vn biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *