British Columbia mời 311 ứng cử viên nhập cư đăng ký chương trình cấp tỉnh

Cho đến nay British Columbia đã mời 1.826 ứng cử viên nhập cư để nộp đơn đề cử cấp tỉnh.

British Columbia đã tổ chức một chương trình đề cử cấp tỉnh vào ngày 30/03/2020, mời 311 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh để trở thành thường trú nhân Canada.

Chương trình đề cử tỉnh của British Columbia (BC PNP) đã mời các ứng cử viên nhập cư theo hai loại: Express Entry BC và Skill Immigration.

Để các ứng cử viên được chọn thông qua Danh mục Express Entry BC, họ phải có hồ sơ hợp lệ trong nhóm Express Entry liên bang.

Express Entry là con đường chính của Canada, dành cho những người nhập cư có tay nghề cao muốn có được thường trú tại Canada.

Express Entry quản lý các ứng dụng cho ba chương trình nhập cư hạng kinh tế chính của Canada: Chương trình công nhân lành nghề liên bang, Chương trình giao lưu tay nghề liên bang và Lớp học kinh nghiệm Canada.

Các ứng viên đủ điều kiện tham gia Express Entry được cho điểm CRS dựa trên các yếu tố vốn nhân lực như kinh nghiệm làm việc, trình đô học vấn, trình độ ngoại ngữ và độ tuổi.

Những ứng cử viên được đề cử thông qua chương trình ứng cử viên cấp tỉnh Express Entry BC sẽ được cộng thêm 600 điểm CRS, đảm bảo hiệu quả cho Lời mời đăng ký (ITA) trở thành thường trú dân của họ trong đợt Express Entry tiếp theo.

Hạng mục Skill Immigration dành cho lao động có tay nghề và bán lành nghề, nghề nghiệp có nhu cầu cao trong tỉnh. Cả hai loại đều yêu cầu ứng viên đăng ký bằng Hệ thống đăng ký nhập cư kỹ năng B.C. (SIRS), cung cấp cho ứng viên đủ điểm số dựa trên các yếu tố như lời mời làm việc, vị trí trong B.C., trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ và tiền lương.

Yêu cầu điểm tối thiểu là từ 102 đến 105 trong vòng tuyển chọn mới nhất.

Theo CICNews/ Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *