British Columbia mời 476 ứng cử viên cho chương trình nhập cư mới nhất

Tỉnh hiện đã mời 1.991 ứng cử viên nhập cư để nộp đơn đề cử cấp tỉnh kể từ tháng 01/2020.

British Columbia đã ban hành 476 lời mời mới để đăng ký đề cử cấp tỉnh trong các chương trình diễn ra vào các ngày 30/03, 06/06 và 07/06.

Chương trình gần nhất được tổ chức vào ngày 07/04, được thực hiện theo Chương trình thí điểm công nghệ tỉnh British Columbia (BC PNP), hỗ trợ ngành công nghệ tỉnh trong nỗ lực tuyển dụng nhân tài thông qua các chương trình hàng tuần.

Các ứng cử viên được chọn trong đó là từ các hạng mục Công nhân lành nghề và tốt nghiệp quốc tế và cần điểm tối thiểu cấp tỉnh là 85.

Chương trình ngày 06/04 đã mời 18 ứng viên thông qua chương trình nhập cư Doanh nhân BC PNP.

Điểm tối thiểu cần thiết cho một lời mời là 107.

Trong chương trình ngày 30/03, BC PNP đã đưa ra lời mời tới 311 công nhân lành nghề và bán lành nghề và sinh viên tốt nghiệp quốc tế thông qua các luồng BC Nhập cư Kỹ năng và Chuyển phát nhanh BC.

Yêu cầu điểm tối thiểu là từ 102 đến 105 trong vòng tuyển chọn đó.

Các ứng viên nhận được lời mời nộp đơn hiện có tối đa 30 ngày theo lịch kể từ ngày thư mời nộp đơn hoàn chỉnh thông qua hệ thống đăng ký BC PNP Online. Một lời mời nộp đơn không đảm bảo rằng các ứng viên sẽ được chấp thuận đề cử.

Để được xem xét theo BC PNP, hầu hết các ứng viên phải có một lời mời làm việc toàn thời gian, không xác định từ một chủ lao động trong tỉnh, những người sẵn sàng hỗ trợ họ trong quá trình nộp đơn.

Theo CICNews/Canada.vn biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *