British Columbia mời 91 ứng cử viên chương trình Tech Pilot mới nhất

British Columbia hiện đã mời 2.353 ứng cử viên nhập cư để nộp đơn đề cử cấp tỉnh trong năm nay.

British
Columbia đã đưa ra 91 lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh trong tuần này.

Chương trình ngày 21/4 được thực hiện theo Chương trình thí điểm công nghệ tỉnh British
Columbia (BC PNP). Các ứng cử viên nhập cư với lời mời làm việc trong lĩnh vực
công nghệ của BC được mời để đăng ký đề cử cấp tỉnh hàng tuần.

Các ứng cử viên được chọn từ các hạng mục Công nhân lành nghề và Tốt nghiệp quốc tế theo Nhập cư hạng Kỹ năng và chương trình nhập cảnh British Columbia

Ứng viên được mời cần điểm tối thiểu cấp tỉnh
là 85.

BC PNP sử dụng một hệ thống dựa trên điểm gọi
là Hệ thống đăng ký nhập cư kỹ năng (SIRS). Những điểm này xác định liệu một ứng
cử viên có thể được mời nộp đơn vào một vòng mời nhất định hay không. Điểm số dựa
trên một số yếu tố như trình độ học vấn, nhiều năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp
và có hợp đồng làm việc.

Các ứng viên nhận được lời mời nộp đơn hiện có
tối đa 30 ngày theo lịch kể từ ngày thư mời nộp đơn hoàn chỉnh thông qua hệ thống
đăng ký BC PNP Online. Một lời mời nộp đơn không đảm bảo rằng các ứng viên sẽ
được chấp thuận cho một đề cử.

Để được xem xét theo BC PNP, hầu hết các ứng cử viên phải có một lời mời làm việc toàn thời gian, không xác định từ một người sử dụng lao động trong tỉnh.

Theo CICNews/ Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *