British Columbia tổ chức bốc thăm Tech Pilot hằng tuần

BC PNP đã phát thư mời nộp đơn cho các ứng cử viên trong chương trình Express Entry BC và các diện nhập cư kỹ năng vào ngày 29-4-2020

British Columbia đã mời 75 ứng viên Diện tay nghề và Express Entrynộp đơn xin đề cử cấp tỉnh dành cho thường trú nhân thông qua Tech Pilot vào ngày 29-4.

Tech Pilot đưa ra lời mời cho các nhân viên công nghệ nước ngoài đủ điều kiện với lời mời làm việc hợp lệ tại một trong 29 ngành công nghệ theo yêu cầu trong tỉnh.

Thư mời đã được gửi tới các ứng viên có tay nghề và các công nhân quốc tế cho cả hai diện Express Entry BC (EEBC) và Diện tay nghề. Điểm yêu cầu tối thiểu cho các ứng viên ở cả hai hạng người lao động có tay nghề và sinh viên tốt nghiệp quốc tế là 85 điểm.

Các ứng cử viên Express Entry BC phải được đăng ký theo cả hệ thống Express Entry liên bang và Hệ thống đăng ký nhập cư diện tay nghề B.C. (SIRS).

Các ứng cử viên Express Entry có đề cử cấp tỉnh nhận thêm 600 điểm đối với điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS).

Các ứng cử viên nhập cư diện tay nghề chỉ cần đăng ký với SIRS.

Các ứng viên được cộng điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngoại ngữ như một phần của quy trình đăng ký và các ứng cử viên có điểm cao nhất sẽ được mời đăng ký trong các đợt rút thăm Tech Pilot hàng tuần.

Được tạo ra vào năm 2017, Tech Pilot giải quyết nhu cầu lao động trong lĩnh vực công nghệ British Columbia mà không thể đáp ứng tại địa phương. Mục tiêu là đảm bảo lĩnh vực công nghệ B.C. có khả năng xem xét dựa trên tài năng cần thiết để tiếp tục phát triển chương trình. (BC PNP)

Các ứng viên của Tech Pilot được miễn yêu cầu cung cấp công việc toàn thời gian, áp dụng cho hầu hết các hạng mục nhập cư theo Chương trình Đề cử của Tỉnh British Columbia (BC PNP).

Tuy nhiên, các ứng viên của Tech Pilot phải chứng minh một lời mời làm việc có thời hạn ít nhất một năm và thời hạn ít nhất 120 ngày theo lịch tại thời điểm họ nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh.

Theo CICNews/Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *