Canada đang hỗ trợ sinh viên quốc tế ra sao

Kể từ tháng 3-2020, Canada đã tìm cách trợ giúp các sinh viên quốc tế gặp khó khăn về lịch trình do đại dịch coronavirus.

Sinh viên quốc tế hiện cực kỳ quan trọng đối với xã hội và nền kinh tế Canada. 640.000 sinh viên quốc tế ở Canada giúp tạo ra một môi trường học tập sôi động trong các cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Họ cũng đóng góp khoảng 22 tỷ đô la cho nền kinh tế mỗi năm hỗ trợ khoảng 200.000 việc làm của Canada.

Nhận thấy sinh viên quốc tế cũng bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn do COVID-19, Canada đã công bố nhiều biện pháp đặc biệt để giúp đỡ các sinh viên quốc tế đã ở trong nước, cộng với các sinh viên quốc tế đang muốn đến Canada trong tương lai.

Trạng thái hợp pháp (Implied status)

Các sinh viên quốc tế hiện tại và trước đây (một cựu sinh viên quốc tế hiện đang có Giấy phép lao động sau tốt nghiệp) và những ai cần gia hạn thời gian ở Canada trong đại dịch coronavirus thì có đủ điều kiện để gia hạn trạng thái hợp pháp trong giấy phép học tập. (study permit, implied status)

Những cá nhân như có thể được hưởng trợ giúp từ implied status như: người nhập cư, người tị nạn và có Quốc tịch Canada (IRCC) đang xem xét đơn xin gia hạn giấy phép làm việc/học tập của họ, và do đó họ có thể tiếp tục học tập hoặc làm việc tại Canada theo điều kiện của giấy phép ban đầu trong khi IRCC đưa ra quyết định trên hồ sơ đang chờ xử lý của họ.

Giờ làm việc

Sinh viên quốc tế thường bị hạn chế làm việc không quá 20 giờ mỗi tuần trong khi đang trong học kì. Tuy nhiên, IRCC gần đây đã dỡ bỏ hạn chế này. Do đó, sinh viên quốc tế làm việc trong 10 lĩnh vực được ưu tiên để chung sức chống lại COVID-19 có thể làm việc hơn 20 giờ mỗi tuần cho đến ngày 31-8-2020.

10 lĩnh vực này bao gồm:

  • Năng lượng và các dịch vụ tiện ích
  • Công nghệ thông tin và truyền thông
  • Tài chính
  • Sức khỏe
  • Ăn uống
  • Nước
  • Vận chuyển
  • Bảo vệ
  • Chính phủ
  • Chế tạo

Phúc lợi ứng phó khẩn cấp (CERB)

Chính phủ liên bang đã đưa ra chính sách phúc lợi ứng phó khẩn cấp Canada (CERB) để hỗ trợ thu nhập cho những người ở Canada bị ảnh hưởng doCOVID-19. CERB cung cấp 500$ mỗi tuần trong tối đa 16 tuần cho những người lao động đủ điều kiện. Sinh viên quốc tế đáp ứng đủ điều kiện CERB thì họ có thể nhận được hỗ trợ thu nhập này.

Con đường để có PR (thường trú nhân Canada)

Trong những năm gần đây, nhiều sinh viên quốc tế đã chuyển sang thường trú. Sinh viên quốc tế sở hữu các các kĩ năng làm việc quan trọng mà chính phủ liên bang và tỉnh tìm kiếm khi lựa chọn người nhập cư. Họ còn trẻ, có trình độ học vấn cao và trình độ tiếng Anh / tiếng Pháp và có kinh nghiệm ở Canada. Kể từ khi cuộc khủng hoảng coronavirus bắt đầu, cả hai cấp chính quyền đã đưa ra nhiều lời mời đăng ký thường trú cho những người có kinh nghiệm ở Canada.

Gia hạn thêm thời gian để nộp đơn xin nhập cư

IRCC cũng đã nới lỏng hơn hơn đối với những người nộp đơn nhập cư, do coronavirus có thể ảnh hưởng đến khả năng nộp đơn đăng ký đã hoàn thành hồ sơ của họ. IRCC tuyên bố họ sẽ không từ chối các đơn chưa hoàn thành và sẽ cung cấp cho các ứng viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19 thêm 90 ngày để hoàn thành các bước còn thiếu.

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) rất quan trọng để giúp cựu sinh viên quốc tế có được kinh nghiệm làm việc ở Canada và họ có thể cần phải chuyển sang trạng thái thường trú nhân. Đầu tháng 4, IRCC thông báo rằng các sinh viên quốc tế đã được chấp nhận cấp giấy phép du học để bắt đầu chương trình của họ tại Canada vào tháng 5 hoặc tháng 6 sẽ có thể bắt đầu học trực tuyến mà không ảnh hưởng đến việc họ đủ điều kiện để xin PGWP. Ngoài ra, tư cách hội đủ điều kiện PGWP của sinh viên quốc tế đã ở Canada sẽ không bị ảnh hưởng bởi các khóa học trực tuyến mà họ đang tham gia nếu không có lớp.

Canada có hỗ trợ thêm gì khác cho sinh viên quốc tế?

Phản ứng của chỉnh phủ Canada đối với dịch coronavirus rất ấn tượng, vì nó đã vượt lên trên tất cả để phù hợp với người nhập cư, sinh viên quốc tế và lao động nước ngoài tạm thời. Canada làm mọi nỗ lực để phù hợp với công dân nước ngoài, nêu bật sự khác biệt đáng kể và nổi trội so với các quốc gia khác, chẳng hạn như Mỹ.

Một trong những vấn đề quan trọng kể từ khi bắt đầu dịch coronavirus thì chính phủ Canada đã liên tục tìm kiếm những cải cách mới để phù hợp với công dân nước ngoài. Các biện pháp được thảo luận ở trên không phải là tất cả và được quyết định cùng một lúc, mà thay vào đó, dần dần được công bố khi IRCC và các cơ quan chính phủ Canada khác xem xét làm thế nào họ có thể giúp đỡ các công dân nước ngoài.

Như vậy, có thể an toàn khi nói rằng chính phủ Canada sẽ sẵn sàng giới thiệu thêm trợ giúp cho những người như sinh viên quốc tế khi cần thiết.

Theo CICNews/Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *