Canada Đưa Thông Báo Thí Điểm Nhập Cư Cho Cộng Đồng Nông Thôn Và Miền Bắc

Chính phủ Canada đã đưa ra những thông báo hé lộ sẽ thí điểm nhập cư kinh tế trong năm mới giúp cho cộng đồng nông thôn và miền Bắc ở các tỉnh Ontario, Tây Canada và Canada. Ba vùng lãnh thổ này sẽ thu hút và giữ chân được những lao động nước ngoài có tay nghề cao. Thí điểm này sẽ tạo điều kiện thường trú cho những người lao động nước ngoài ở nhiều cấp độ kỹ năng làm việc.

Canada tạo điều kiện tốt nhất thí điểm nhập cư cho các vùng nông thôn và vùng miền bắc

nhập cư canada

Chương trình thí điểm nhập cư Canada này được xây dựng dựa trên chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương được triển khai từ những năm 2017, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những thường trú nhân lao động nước ngoài ở các cấp độ kỹ năng khác nhau nhưng chỉ trong các vùng lãnh thổ sau:

– Ontario

– Manitoba

– Saskatchewan

– Alberta

– British Columbia

– Yukon

– Northwest Territories

– Nunavut

Những người thuộc quốc tịch Canada (IRCC) hay người nhập cư, người tị nạn cho biết các cộng đồng với điều kiện có thể là một thành phố có khoảng số dân là 50.000 hoặc ít hơn nằm cách những trung tâm của khu vực đô thị từ 100.000 người trở lên hoặc một thành phố có 200.000 người với điều kiện là từ xa.

Chương trình thí điểm nhập cư được hoạt động như chương trình đề cử tỉnh bang Canada

nhập cư canada

Các doanh nghiệp ở tỉnh Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island và Newfoundland và Labrador của Canada thực hiện như chương trình AIPP do chủ lao động làm việc với những doanh nghiệp trên nhằm chiến lược thuê nguồn lao động nước ngoài cho các vị trí khác nhau để lấp khoản thiếu nguồn nhân lực địa phương tại các tỉnh.

– Chương trình thí điểm nhập cư cho vùng nông thông và miền bắc sẽ nhanh chóng hoạt động cùng với các chương trình đề cử tỉnh bang Canada để thu hút nguồn lao động có tay nghề tốt. Vào năm 2018, theo thống kê thì AIPP đã cho phép 4 tỉnh tham gia và có khoảng 2.500 lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế ở lại Canada thường trú.

– Bộ trường bộ Di trú, người tị nạn – Ahmed Hussen phát biểu trong buổi thí điểm vào 24/1: “Bằng cách tạo ra một nguồn lao động nhập cư nhằm vào các cộng đồng nông thôn và miền Bắc, chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng lợi ích của việc nhập cư được chia sẻ trên toàn quốc”. Cũng trong buổi họp hôm đó, Bernadette Jordan – Bộ trường Bộ Phát triển Kinh tế nông thôn Canada cho biết phương pháp tiếp cận của Pilot là điều cần thiết: “Việc thí điểm này sẽ hỗ trợ được nền kinh tế của các cộng đồng nhỏ hơn bằng cách thử nghiệm những phương pháp tiếp cận mới, dựa vào lao động có tay nghề nước ngoài để giải quyết được nhu cầu thị trường lao động đa dạng nơi đây”.

Ngày 1/3 bắt đầu áp dụng chương trình thí điểm trên nhiều tỉnh bang

nhập cư canada

Hiện nay, IRCC đang tìm những tiềm năng của các cộng đồng xem xét coi tỉnh bang hay vùng lãnh thổ nào được xác định muốn tham gia thí điểm. Họ cũng cho biết các cộng đồng cần làm việc với các tổ chức phát triển kinh tế địa phương và đưa nộp đơn trình bày họ có thể đáp ứng được các tiêu chí là nơi thí điểm nhập cư và cách thúc đẩy nền kinh tế địa phương khi người nhập cư đến nơi đây. Những tiêu chí khác thì các cộng đồng được chọn tham gia thí điểm nhập cư nông thôn và miền bắc cũng cần chứng minh rằng họ có cơ hội việc làm và tích cực tham gia kết hợp với những người đến nhập cư trong công việc.

Theo IRCC cho biết, cộng đồng địa phương và các tổ chức phải chịu trách nhiệm tuyển dụng và đánh giá những người muốn nhập cư Canada dựa trên nhu cầu kinh tế địa phương, giải quyết thiếu nhân lực làm việc, khuyến nghị người lao động được chọn để thường trú tại đây. Các quyết định hoàn chỉnh sẽ được hoàn chỉnh theo dự kiến là vào 1/3/2019 và các cộng động được tuyển chọn tham gia thí điểm sẽ được công bố vào mùa xuân năm nay.

Những thông tin về quá trình nhập cư cho lao động nước ngoài thông qua các chương trình thí điểm nhập cư nông thôn và miền bắc cũng sẽ được công bố sau năm 2019. Quy trình đăng ký bạn có thể tìm hiểu trực tiếp trên website của chúng tôi!!!!

Nguồn:  CIC News/2019/February/ Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *