Canada mời 226 ứng cử viên trong chương trình nhập cư mới nhất của tỉnh Manitoba

Trong số những người được mời nộp đơn có công nhân lành nghề, sinh viên tốt nghiệp quốc tế và ứng viên Express Entry.

Chương trình đề cử tỉnh Manitoba (MPNP) đã ban hành 226 lời mời đề cử để trở thành thường trú nhân Canada trong kết quả ngày 26/03/2020.

MPNP là một phần của Chương trình Đề cử Tỉnh của Canada, Manitoba được phép đề cử một số lượng ứng cử viên nhập cư kinh tế mỗi năm thông qua nhiều chương trình được thiết kế để giải quyết nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh.

Cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu đã làm thay đổi bối cảnh di chuyển và nhập cư quốc tế bằng việc đóng cửa dần dần biên giới và suy thoái kinh tế đột ngột. Tuy nhiên vào tuần trước, chính phủ liên bang đã tuyên bố rằng những người nước ngoài đã cam kết làm việc, học tập hoặc định cư ở Canada sẽ được miễn các lệnh cấm du lịch. Những miễn trừ này có hiệu lực vào ngày 26/03/2020.

Sự phát triển tích cực này trong nhập cư Canada được bổ sung bởi thực tế nhiều tỉnh tiếp tục xử lý các đơn xin nhập cư và tổ chức rút thăm thường xuyên ngay cả khi các biện pháp nhập cư đặc biệt được áp dụng.

Kết quả MPNP, ngày 26/03 đã mời 226 ứng viên từ Công nhân lành nghề MPNP ở Manitoba, Giáo dục quốc tế và Công nhân lành nghề ở nước ngoài.

Lời mời được phân chia như sau:

  • Công nhân lành nghề ở Manitoba: 168
  • Chương trình giáo dục quốc tế: 20
  • Lao động có tay nghề ở nước ngoài: 38

Để được xem xét đề cử cho thường trú nhân Canada từ MPNP, trước tiên, các ứng cử viên nhập cư phải nộp Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) và cung cấp thông tin cần thiết về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và các kết nối với Manitoba, cùng một số chi tiết khác.

Các hồ sơ đủ điều kiện được chấm điểm và được đưa vào nhóm ứng cử viên trực tuyến có liên quan, những người có điểm số cao nhất được cấp Thư tư vấn để đăng ký đề cử cấp tỉnh thông qua các chương trình khác.

Trong số 226 Thư tư vấn để nộp đơn này, 29 người là ứng cử viên Express Entry. Các ứng cử viên với đề cử cấp tỉnh sẽ nhận được thêm 600 CRS và được đảm bảo một cách hiệu quả lời mời đăng ký thường trú tại Canada chương trình Express Entry liên bang tiếp theo.

Điểm số thấp nhất trong ngày 26/03 là 496 cho Công nhân lành nghề ở Manitoba và 714 cho các ứng cử viên Lao động có tay nghề ở nước ngoài.

Chương trình Công nhân lành nghề ở Manitoba mở cửa cho lao động nước ngoài tạm thời đủ điều kiện, các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp hiện đang làm việc tại Manitoba và đã được mời làm việc lâu dài với chủ lao động Manitoba.

Lời mời ngày 26/03 đưa tổng số MPNP phát hành thông qua các chương trình này trong năm nay lên tới 1.523.

Theo CICNews/ Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *