Danh sách các cộng đồng RNIP

Danh sách các cộng đồng tham gia Chương trình định cư thí điểm Nông thôn và Phía Bắc

 • North Bay, Ontario
 • Sudbury, Ontario
 • Timmins, Ontario
 • Sault Ste. Marie, Ontario
 • Thunder Bay, Ontario
 • Brandon, Manitoba
 • Altona/Rhineland, Manitoba
 • Moose Jaw, Saskatchewan
 • Claresholm, Alberta
 • Vernon, British Columbia
 • West Kootenay (Trail, Castlegar, Rossland, Nelson), British Columbia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *