Danh sách tổ chức hỗ trợ chỉ định tham gia Start-up Visa

Ứng viên được yêu cầu đảm bảo một khoản đầu tư tối thiểu cho khởi nghiệp của họ tại Canada.

Nếu hỗ trợ đến từ quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định của Canada, khoản đầu tư ít nhất là $200.000. Nếu đến từ nhà đầu tư thiên thần, họ phải có ít nhất $75.000. Ứng viên không bắt buộc phải đầu tư bằng tiền của mình. Nếu khởi nghiệp không thành công, các cá nhân được cấp thường trú thông qua chương trình này vẫn giữ được tình trạng thường trú của họ.

Một khởi nghiệp có thể được hỗ trợ bởi nhiều quỹ đầu tư và tổ chức hỗ trợ.

Danh sách các tổ chức mà chính phủ chỉ định để làm việc với các doanh nhân trong chương trình thị thực khởi nghiệp.

Quỹ đầu tư mạo hiểm

Nhà đầu tư thiên thần

Vườn ươm doanh nghiệp

Danh sách cập nhật ngày 02/12/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *