ĐỊNH CƯ CANADA: YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH SKILLED WORKERS – EXPRESS ENTRY

Là một trong ba chương trình định cư diện Express Entry cùng với skilled Trades và Canadian Experienced Class, Chương trình Skilled Workers hướng đến những dối tượng lao động có tay nghề cao và trình độ tiếng Anh tốt.

Yêu cầu tối thiểu:

1. Kinh nghiệm làm việc tay nghề cao:

– Có ít nhất 1 năm (tổng thời gian 1.560 giờ hoặc 30 giờ một tuần) làm việc liên tục toàn thời gian hoặc bán thời gian với thời gian làm việc tương đương,
– Là công việc có trả lương (công việc tình nguyện, thực tập không lương sẽ không được tính),
– Làm cùng một công việc,
– Trong 10 năm vừa qua,
– Có kỹ năng nhóm 0 hoặc kỹ năng cấp độ A hoặc B thuộc Chương trình phân loại nghề nghiệp Quốc gia (National Occupational Classification – NOC).

Trường hợp làm việc toàn thời gian:
30 giờ/tuần trong 12 tháng = 1 năm làm việc toàn thời gian (1.560 giờ)

Trường hợp làm việc bán thời gian:
15 giờ/tuần trong 24 tháng = 1 năm làm việc toàn thời gian (1.560 giờ)

HOẶC
30 giờ/tuần trong 12 tháng làm nhiều hơn một công việc = 1 năm làm việc toàn thời gian (1.560 giờ)

Người nộp đơn phải chứng minh họ đã thực hiện các nhiệm vụ công việc được liệt kê trong báo cáo mô tả nghề nghiệp trong NOC, bao gồm tât cả những nhiệm vụ căn bản và phần lớn các nhiệm vụ chính đã được trình bày. Nếu không chứng minh được kinh nghiệm làm việc phù hợp với mô tả trong NOC, người nộp đơn không có đủ điều kiện tham gia chương trình.

2. Trình độ ngôn ngữ

Người nộp đơn phải :

– Đạt yêu cầu tối thiểu về trình độ ngôn ngữ theo Tiêu chuẩn ngôn ngữ của Canada (Canadian Language Benchmark – CLB) cấp độ 7,
– Làm bài kiểm tra ngôn ngữ đã được phê duyệt bởi Bộ Quốc tịch và nhập cư Canada (CIC) đạt yêu cầu về khả năng nghe, nói, đọc, viết.
Người nộp đơn cần chứng minh họ đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bằng cách đính kèm bản báo cáo kết quả kiểm tra ngôn ngữ vào hồ sơ diện Express Entry. Thời điểm cấpBản kết quả kiểm tra ngôn ngữ phải cách thời điểm nộp đơn đề nghị cấp thẻ thường trú nhân không quá hai năm.

3. Trình độ học vấn

Người nộp đơn phải có:

– Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc chứng nhận tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông hoặc sau trung học của Canada

HOẶC

– Chứng nhận hoàn thành chương trình theo tiêu chuẩn nước ngoài, và
– Một bản báo cáo đánh giá tiêu chuẩn giáo dục (Educational Credential Assessment – ECA) từ một cơ quan được CIC kiểm duyệt. Bản báo cáo có nội dung chứng minh chương trình giáo dục theo quy chuẩn nước ngoài của người nộp đơn là tương đương với bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận chương trình trung học phổ thông hoặc sau phổ thông.

4. Chứng minh tài chính

Người nộp đơn phải chứng minh họ có đủ năng lực tài chính để chi dùng cho bản thân và gia đình sau khi họ đến Canada, trừ khi người này:
– Hiện đang có công việc hợp pháp tại Canada, và
– Có một lời mời làm việc có hiệu lực từ một người sử dụng lao động tại Canada.

5. Các yêu cầu khác

– Người nộp đơn không bị cấm nhập cảnh Canada.
– Người nộp đơn không có kế hoạch sống tại tỉnh bang Quebec

tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *