Đầu tư EB-5 thông qua Trung Tâm Vùng

Trong chương trình đầu tư định cư mỹ EB5, một Trung Tâm Vùng được định nghĩa như bất kỳ một tổ chức kinh tế, công hoặc tư, tham gia vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện năng suất trong khu vực, tạo việc làm và tăng vốn đầu tư trong nước.
Chương trình di dân diện đầu tư (“Chương trình thí điểm”) đã được tạo ra bởi mục 610 của Luật Công 102-395 (Ngày 6/10/1992) và đã được mở rộng thông qua vào ngày 30 /9/2012. Yêu cầu thị thực EB-5 cho một nhà đầu tư theo Chương trình thí điểm cơ bản giống chương trình đầu tư định cư mỹ theo diện EB-5 chuẩn, ngoại trừ các Chương trình thí điểm cung cấp cho các khoản đầu tư liên kết với một đơn vị kinh tế được biết đến như là một  “Trung Tâm Vùng”. Các khoản đầu tư được thực hiện thông qua các trung tâm nằm trong danh sách xếp hạng trung tâm vùng có thể tận dụng lợi thế của việc mở rộng hơn khái niệm tạo việc làm bao gồm cả công việc “gián tiếp” và “trực tiếp”.

Một Trung Tâm Vùng được định nghĩa như bất kỳ một tổ chức kinh tế, công hoặc tư, tham gia vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện năng suất trong khu vực, tạo việc làm và tăng vốn đầu tư trong nước. Các nhà quản lý một trung tâm vùng tìm kiếm “Trung Tâm Vùng” được chỉ định từ USCIS phải trình đề xuất, được hỗ trợ về phương diện kinh tế hoặc trình bày bằng các công cụ thống kê dự báo hợp lệ, cho thấy:

• Trung tâm khu vực làm thế nào để có kế hoạch tập trung vào một khu vực địa lý trong phạm vi Hoa Kỳ. Đề xuất này phải giải thích được rằng trung tâm khu vực sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực đó.

• Làm thế nào kiểm chứng được cụ thể (bằng cách sử dụng mô hình kinh tế trong một số trường hợp), việc làm sẽ được tạo ra một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua vốn đầu tư được thực hiện theo đúng kế hoạch kinh doanh của các trung tâm khu vực.

• Số tiền, nguồn vốn đã cam kết với trung tâm khu vực, những nổ lực thực hiện quảng cáo và việc lên kế hoạch cho các dự án kinh doanh.

• Trung tâm khu vực sẽ làm thế nào để tác động một cách tích cực vào nền kinh tế khu vực và quốc gia.

Cách đánh giá Trung tâm vùng khi đầu tư EB-5

Hiện tại đã có hơn 900 Trung tâm vùng được USCIS chính thức phê duyệt. Một trong những vấn đề khó khăn mà các nhà đầu tư gặp phải là việc phân vân khi đứng trước quá nhiều sự lựa chọn.

Để chọn được một Trung tâm vùng phù hợp và mang lại hiệu quả cho việc đầu tư, cách tốt nhất là đánh giá Trung tâm vùng đó dựa trên các tiêu chí hợp lý.

Tiêu chí 1: Lịch sử của Trung tâm vùng

Những dự án đã từng thực hiện trong quá khứ có thể phần nào chứng minh được năng lực và kinh nghiệm của một Trung tâm vùng. Điều này có thể là một yếu tố tác động đến quá trình lựa chọn và thẩm định đối với từng dự án. 

Các nhà đầu tư có thể dùng các câu hỏi sau để đánh giá một trung tâm vùng.

∙ Trung tâm vùng đã có hồ sơ được chấp thuận đơn I-526 và I-829 chưa?

∙ Nhà đầu tư có được hoàn vốn sau khi dự án hoàn thành hay không?

∙ Trung tâm vùng có kinh nghiệm quản lý dự án trong lĩnh vực nào?

∙ Trung tâm vùng đã có kinh nghiệm quản lý dự án tương tự không?

∙ Danh tiếng và kinh nghiệm của các nhà phát triển và đối tác dự án?

∙ Trung tâm vùng có thường xuyên cập nhật tình trạng của dự án cho các nhà đầu tư hay không?

∙ Nhà đầu tư có từng tiếp xúc qua những người đã từng là làm việc với nhà phát triển dự án hay chưa?

Tiêu chí 2: Phương pháp Trung tâm vùng tạo ra việc làm

∙ Trung tâm vùng sử dụng mô hình kinh tế nào để tính toán số lượng việc làm trên mỗi nhà đầu tư?

∙ Trung tâm vùng có phương án dự phòng để đảm bảo các nhà đầu tư đều đáp ứng yêu cầu của Sở Di trú hay không?

Tiêu chí 3: Mức độ khả thi của kế hoạch kinh doanh

Các nhà đầu tư EB-5 thường chọn các dự án EB-5 nằm trong lĩnh vực mà bản thân quen thuộc. Do đó, nếu kế hoạch kinh doanh của dự án trong mắt nhà đầu tư không khả thi, thì cơ quan USCIS cũng có đánh giá tương tự. Vì vậy, nhà đầu tư cần đánh giá được mức độ rủi ro và tính khả thi của dự án mà Trung tâm vùng quản lý.

Ngoài việc tự đánh giá và thẩm định Trung tâm vùng, nhà đầu tư có thể tìm đến sự tư vấn của các luật sư hoặc các đơn vị đại lý bất động sản uy tín. Những cá nhân và tổ chức này có thể giúp các nhà đầu tư tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn một Trung tâm vùng phù hợp, tăng mức độ thành công khi đầu tư vào chương trình EB-5.

một số trung tâm vùng nổi bật

Tin Tức Nổi Bật