Visa 186: Định cư Úc diện tay nghề doanh nghiệp vùng miền chỉ định

Visa tay nghề doanh nghiệp chỉ định – Visa 186 (Employer Nomination Scheme) là visa cấp cho các cá nhân nước ngoài diện tay nghề có chỉ định bởi người sử dụng lao động tại Úc. Visa này mang lại cho người được cấp thường trú nhân tại Úc và có cơ hội xin nhập quốc tịch Úc

YÊU CẦU

 • Ngành nghề nằm trong danh sách MLTSSL và STSOL
 • Vượt qua bài đánh giá năng lực (Skills Assessment)
 • Có hợp đồng lao động từ công ty bảo lãnh tại Úc
 • Tiếng anh: IELTS tối thiểu 6.0 mỗi kỹ năng
 • Sức khỏe tốt, lý lịch tư pháp tốt

Visa Úc 187 – Nhập cư chỉ định tại vùng thưa dân cư (Thường trú tại Australia)

Đây là diện visa thường trú dành cho người lao động có tay nghề mong muốn làm việc tại các vùng thưa dân cư của Úc.

Ứng viên chỉ được nộp đơn xin visa 187 trong trường hợp vị trí công việc ứng viên được chỉ định nằm ở vùng thưa dân cư của Úc. Doanh nghiệp bảo lãnh cũng cần phải có hoạt động kinh doanh trực tiếp và thường xuyên tại đây. Các vùng thưa dân cư là các vùng nằm ngoài các thành phố lớn sau: Brisbane, Gold Coast, Sydney, Newcastle, Wollongong và Melbourne.

 

Yêu Cầu

 • Ngành nghề nằm trong danh sách MLTSSL và STSO
 • Vượt qua bài đánh giá năng lực (Skills Assessment)
 • Có hợp đồng lao động từ công ty bảo lãnh tại Úc
 • Tiếng anh: IELTS tối thiểu 6.0 mỗi kỹ năng
 • Sức khỏe tốt, lý lịch tư pháp tốt
 

Lợi ích khi đăng kí chương trình 186 - 187

 • Được định cư vĩnh viễn ở Úc, Được bảo lãnh cả gia đình sang Úc, Được phép nộp đơn xin quốc tịch…
 • Bạn và gia đình sẽ được những quyền lợi sau khi đăng kí chương trình tay nghề 186 – 187
 • Được định cư vĩnh viễn ở Úc
 • Được bảo lãnh cả gia đình sang Úc
 • Được phép nộp đơn xin quốc tịch

Tin Tức – Sự Kiện Đời Sống Úc