Đơn Xin Nhập Cư Vào Tỉnh Newfoundland và Labrador Tăng 25% So Với 2017

Theo chính quyền địa phương cho biết: Đơn nhập cư vào tỉnh Newfoundland và Labrador đã tăng hơn 25% so với tháng 10/2017. Vào năm ngoái đã thấy những cải thiện từ Đại Tây Dương của Canada chào đón 832 người được thông qua chương trình đề cử cấp tỉnh và thí điểm nhập cư Đại Tây Dương liên bang hoặc tỉnh.

Số lượng nhập cư vào tỉnh Newfoundland và Labrador tăng lên nhanh chóng

Bộ trường Giáo dục, kỹ năng và lao động của tỉnh, AI Hawkins đã đưa ra thống kê tăng hơn 25% số đơn trong năm nay cho kế hoạch nhập cư 5 năm của tỉnh, nhằm mục đích tăng số lượng người mới đến Newfoundland và Labrador tăng khoảng 1700 người cho đến năm 2020. Việc đảm bảo những người nhập cư mới ở lại và xây dựng tương lai của họ ở Newfoundland và Labrador là trọng tâm của Hội nghị bàn tròn thứ ba của Bộ trưởng tuần này do Hawkins tổ chức.

Nhập Cư Vào Tỉnh Newfoundland và Labrador

Ra mắt đầu năm nay, chính phủ cùng doanh nghiệp, chính quyền thành phố, tổ chức cộng đồng và nhà cung cấp dịch vụ đã đưa ra kế hoạch nhằm thu hút các hoạt động nhập cư của tỉnh bang này. Trọng tâm của cuộc họp nay là phát triển những cách mới để thu hút hoặc giữ chân những người nhập cư lành nghề và gia đình của họ.

Đầu vào mà chính quyền sẽ đưa ra những thông báo về kế hoạch các hoạt động ưu tiên để giữ chân những người nhập cư mới đến, củng cố vững mạnh nền cộng đồng của tỉnh bang này, đồng thời phát triển nền kinh tế, ông Haw Hawkins cho biết 25/10 trong một tuyên bố với cơ quan lập pháp của tỉnh.

Nhập cư rất quan trọng để giải quyết dân số trong độ tuổi lao động đang suy giảm của tỉnh, có thể rời Newfoundland và Labrador khoảng 35.000 công dân vào năm 2025. Nó cũng phù hợp với những nỗ lực phát triển ngành công nghệ của tỉnh và các ngành công nghiệp khác nhằm đa dạng hoá nền kinh tế tỉnh, hiện đang phụ thuộc nhiều vào việc khai thác trữ lượng dầu khí ngoài khơi.

Chính sách lựa chọn người nhập cư mới

Chương trình đề cử cấp tỉnh của Newfoundland và Labrador, NLPNP có ba luồng nhập cư cho công nhân nước ngoài lành nghề và sinh viên tốt nghiệp quốc tế của các tổ chức giáo dục Canada, bao gồm một liên kết với hệ thống Express Entry của liên bag.

Nhập Cư Vào Tỉnh Newfoundland và Labrador

Vào tháng 7, tỉnh cũng đưa ra công bố tạo hai luồng nhập cư mới cho các doanh nhân và mở ra cho các ứng cử viên trong tương lai gần. Newfoundland và Labrador cũng nhanh chóng tham gia chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIPP), một liên doanh cấp tỉnh liên bang giúp các chủ lao động được chỉ định ở 4 tỉnh Atlantic Canada kết nối với những lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế nhằm lấp đầy khoảng trống kỹ năng và thiếu hụt lao động trong khu vực.

AIPP đặt mục tiêu chào đón khoảng 7000 người nhập cư mới đến Newfoundland và Labrador, New Brunswick, Nova Scotia và Prince Edward Island vào năm 2020. Tỉnh bang này cũng có một bước tiến bất ngờ vào tháng 9 khi đã đưa ra công bố danh sách những nhà tuyển dụng trong tỉnh bang được chỉ định theo thí điểm nhập cư Đại Tây Dương và khuyến khích công dân nước ngoài liên hệ với họ.

Nguồn:CIC New/2019/May/ Villaland biên dịch

Nhập Cư Vào Tỉnh Newfoundland và Labrador

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *