Du học sinh học online đủ điều kiện tham gia PGWP?

Khóa học online sẽ không đủ điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế tìm kiếm kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Du học sinh bắt đầu chương trình học tại Canada trong những tuần tới sẽ không bị phạt vì tham gia khóa học online, nếu họ xin Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (PGWP).

PGWP cho phép du học sinh làm việc tại Canada tối đa 3 năm. Đó là một cách để có được kinh nghiệm làm việc tại nước này, được đánh giá cao trong các chương trình nhập cư hạng kinh tế dẫn đến thường trú.

Nghiên cứu của Chính phủ cho thấy những người có kinh nghiệm trước khi trở thành thường trú nhân có xu hướng hòa nhập nhanh chóng vào thị trường lao động. Như vậy, nhiều chương trình nhập cư của Canada có hơn 80 chương trình nhập cư hạng kinh tế thưởng cho các ứng viên có kinh nghiệm thêm điểm, hoặc được dành riêng cho du học sinh.

Trong trường hợp bình thường, du học sinh phải học toàn thời gian ở Canada ít nhất 8 tháng để đủ điều kiện nhận PGWP. Học online có thể không đủ điều kiện nhận PGWP.

Du-hoc-sinh-hoc-online-du-dieu-kien-tham-gia-PGWP

Cải cách tạm thời này làm cho chính sách nhập cư của Canada linh hoạt hơn và tránh làm gián đoạn kế hoạch của khách nhập cư trong đại dịch COVID-19.

Nhiều khóa học đã buộc phải chuyển sang online, IRCC cho phép du học sinh đăng ký các khóa học này đủ điều kiện nhận PGWP.

Điều này cũng bao gồm những sinh viên có giấy phép học tập, hoặc đã được phê duyệt cho một chương trình tháng 5 hoặc tháng 6, nhưng những người không thể đi du lịch đến Canada trong bối cảnh hạn chế đi lại.

Du học sinh trong tình trạng khó khăn này có thể bắt đầu các lớp học khi ở ngoài Canada và có thể hoàn thành một nửa chương trình khi ở nước ngoài nếu không thể đến Canada sớm hơn.

Các du học sinh đã được chấp thuận cấp giấy phép du học sau ngày 18/03 hiện không được miễn trừ lệnh cấm du lịch Canada, dự kiến ​​sẽ diễn ra cho đến ngày 30/06.

Cải cách tạm thời của IRCC sẽ được chào đón bởi nhiều du học sinh muốn chuyển sang thường trú.

Theo khảo sát của Cục Giáo dục Quốc tế Canada, 60% du học sinh Canada có mong muốn này. Có được PGWP là một bước đệm quan trọng đối với những sinh viên này vì nó cho họ điều kiện tham gia chương trình nhập cư hạng kinh tế.

Năm 2018, 1/4 trong số gần 90.000 người nhận được lời mời đăng ký theo Express Entry là cựu du học sinh.

Theo CICNews/Canada.vn biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *