Express Entry Q1 2020: Quý đầu tiên trong bối cảnh đại dịch Corona

BANNER CANADA VILLALAND

Tổng quan về Express Entry và hoạt động của Chương trình đề cử cấp tỉnh từ quý đầu tiên và cách Virus Corona đã làm thay đổi tình hình nhập cư Canada

Nhiều ứng cử viên Express Entry được mời đăng ký thường trú trong quý đầu tiên của năm 2020 so với cùng kỳ của hai năm trước.

Mặc dù virus Corona đang thay đổi bối cảnh nhập cư, nhưng khởi đầu có vẻ đây sẽ là một năm đỉnh cao với Express Entry. Kế năm 2020-2022 được công bố chưa đầy một tuần trước khi Canada bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng chống Virus Corona. Mục tiêu trong năm nay được đặt ra là 341.000 người nhập cư mới, trong đó 91.800 người được đặt làm công nhân có tay nghề cao của Liên bang và 67.800 sẽ được mời thông qua các chương trình đề cử của tỉnh.

Chương trình Express Entry liên tục được tổ chức hai tuần một lần kể từ lần đầu tiên của năm vào ngày 08/01/2020. Sau khi chính phủ thực hiện các biện pháp đặc biệt phòng chống COVID-19, Canada đã tổ chức chương trình Express Entry vào ngày 18/03 chỉ mời các ứng cử viên cấp tỉnh. Một chương trình đặc biệt khác được tổ chức năm ngày sau đó vào ngày 23/03, chỉ mời các ứng cử viên từ chương trình nhập cư Canadian Experience Class.

IRCC đã công bố trên Twitter rằng các vòng Express Entry vẫn đang diễn ra và họ sẽ chấp nhận và xử lý các đơn đăng ký. IRCC cũng nói có thể họ sẽ không xử lý đơn đăng ký của các ứng cử viên trong ít nhất sáu tháng.

Cho đến nay, 22.600 ứng viên chính trong nhóm Express Entry đã được phát thư mời đăng ký (ITAs). Đến thời điểm này năm 2019, Canada đã ban hành 21.200 ITA và năm 2018 là 17, 500. Quý đầu tiên của năm 2017 mang lại nhiều ITA hơn ở mức 24.632.

Express-Entry-Q1-2020-Quy-dau-tien-trong-boi-canh-dai-dich-Corona

Số lượng ITA được phát hành trong quý này tăng 25,5% so với quý trước. Canada đã ban hành 18.000 ITA trong quý IV năm 2019. Một trong những điểm thu hút trong lần đó là chương trình Federal Skilled Trades đưa ra 500 lời mời đến các ứng cử viên có điểm số CRS thấp tới 357.

Tuy nhiên, Quý này, Canada đã tổ chức chương trình Express Entry lớn nhất từ ​​trước đến nay vào ngày 19/02, mời 4.500 người nộp đơn xin thường trú.

Express Entry là tên của hệ thống quản lý ứng dụng nhập cư hạng kinh tế Canada cho ba chương trình liên bang: Chương trình công nhân lành nghề liên bang, Chương trình giao dịch tay nghề liên bang và Lớp học kinh nghiệm Canada.

Hồ sơ được nộp vào nhóm Express Entry và được xếp hạng theo các yếu tố vốn nhân lực như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, giáo dục và trình độ ngôn ngữ chính thức.

Các ứng cử viên có điểm CRS cao nhất sau đó được mời đăng ký thường trú tại Canada thông qua các lần Express Express thường xuyên.

Một cách để các ứng cử viên có thể cải thiện điểm CRS của họ là bằng cách nhận được một đề cử cấp tỉnh từ một tỉnh hoặc lãnh thổ của Canada.

Chương trình đề cử cấp tỉnh nâng cao

Các tỉnh của Canada đã và đang sử dụng các Chương trình Đề cử cấp tỉnh nâng cao của họ để đề cử các ứng cử viên Express Entry cho thường trú nhân. Hầu hết tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ, ngoại trừ Quebec và Nunavut, đều có các chương trình nâng cao.

Các chương trình nâng cao hoạt động cùng với Express Entry. Họ cho phép chính quyền tỉnh đề cử các ứng cử viên Express Entry, những người hỗ trợ các mục tiêu thị trường lao động và dân số của họ. Họ cũng có một tiêu chuẩn xử lý ngắn hơn các chương trình cơ sở của tỉnh hoạt động độc lập với Express Entry.

Express-Entry-Q1-2020-Quy-dau-tien-trong-boi-canh-dai-dich-Corona

Chính quyền tỉnh tổ chức chương trình cho ứng cử viên cấp tỉnh của riêng họ, nơi các ứng cử viên Express Entry được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh. Nếu họ nhận được đề cử, họ sẽ được thưởng thêm 600 điểm CRS trong lần Express Express liên bang tiếp theo.

Ontario đã tổ chức ba lần trong quý vừa qua thông qua hai luồng nhập cư: Luồng ưu tiên vốn nhân lực và luồng Công nhân lành nghề nói tiếng Pháp.

Luồng công nhân có tay nghề nói tiếng Pháp là chương trình đề cử người nhập cư Ontario (OINP) đầu tiên của năm 2020. Vào ngày 09/01, Ontario đã mời 242 ứng viên nói tiếng Pháp nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh.

Chương trình Human Capital Priorities đã mời tổng cộng 1.440 ứng cử viên Express Entry để đăng ký đề cử cấp tỉnh. Kết quả ngày 15/01 đã mời 954 ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại một trong 6 ngành nghề đủ điều kiện trong ngành công nghệ. Vào ngày 13/02, đã mời các ứng viên trong 10 ngành nghề như y tá, quản lý và kế toán trong số những ngành khác.

Chương trình đề cử người nhập cư của tỉnh Alberta (AINP) đã tổ chức năm lần trong quý này thông qua chương trình nhập cảnh của Alberta Express. Ba trong số những ứng cử viên được mời có điểm CRS thấp tới 300 và hai người còn lại yêu cầu CRS ít nhất 350. Luồng tăng cường của Alberta đã gửi 751 lời mời trong năm nay.

Các tỉnh như British Columbia, Saskatchewan, Manitoba và Prince Edward Island cũng đã công bố kết quả của các luồng phù hợp với chương trình Express Entry của họ.

Theo CICNews/Canada.vn biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *