Hầu hết đề cử của Ontario dành cho các ứng viên Express Entry 2019

Kết quả OINP năm 2019 cho thấy, tỷ lệ cao các đề cử cấp tỉnh đã thuộc về các ứng viên Express Entry và nhân viên công nghệ.

Hơn một nửa trong số các ứng viên nhận được đề cử cấp tỉnh từ Ontario năm ngoái đã được mời thông qua một trong ba chương trình của Express Entry.

Chương trình Express Entry Human Capital Priorities Stream mang lại nhiều đề cử nhất trong số tất cả các chương trình OINP năm 2019. Gần 51% (3,750) trong số tất cả các ứng viên được đề cử nhờ các chương trình nâng cao của Ontario, hoạt động cùng với hệ thống Express Entry liên bang.

Express Entry quản lý các ứng dụng cho ba chương trình nhập cư hạng kinh tế Canada: Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang, Chương trình giao lưu tay nghề liên bang và Lớp học kinh nghiệm Canada. Hầu hết các tỉnh chẳng hạn như Ontario đã tăng cường các chương trình nhập cư cấp tỉnh đề cử các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry.

Đề cử cấp tỉnh đảm bảo hiệu quả rằng một ứng cử viên sẽ được chọn để nhận Thư mời đăng ký (ITA) thường trú tại Canada.

OINP cho biết khoảng 33% các đề cử năm ngoái thuộc về các ứng cử viên có kinh nghiệm làm việc hoặc có thư mời nhận việc trong ngành công nghệ theo kết quả của OINP Tech Draws, hoạt động theo Human Capital Priorities Stream. Nhân viên công nghệ cần có kinh nghiệm làm việc hoặc thư mời nhận việc trong một ngành công nghệ đủ điều kiện, bao gồm các kỹ sư và nhà thiết kế phần mềm, lập trình viên máy tính, nhà phát triển phương tiện tương tác, nhà phân tích hệ thống CNTT và tư vấn công nghệ.

Một tỷ lệ lớn các đề cử cấp tỉnh thuộc về các ứng cử viên có việc làm xếp hàng ở Ontario dù thư mời nhận việc không phải là yêu cầu đối với các luồng nâng cao. Du học sinh cũng chiếm một phần lớn trong phân bổ.

Đề cử đã được gửi đến các cá nhân từ gần 1.900 nhà tuyển dụng trên mọi ngành công nghiệp ở Ontario. Ít nhất 35% những người được đề cử đã nhận thư mời làm việc ở Ontario trước đó. Hơn 96% có bằng sau trung học và ít nhất 53% có Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) từ 7 trở lên ít nhất một trong các ngôn ngữ chính thức của Canada.

Ontario cũng đã ban hành 6,1% đề cử của mình cho các ứng cử viên tiếng Pháp hoặc có trình độ tiếng Pháp cao, vượt qua mục tiêu 5%. Hầu hết những ứng viên này đều nhận được đề cử theo chương trình công nhân lành nghề nói tiếng Pháp và Human Capital Priorities Stream.

Ban đầu, tỉnh đã được phân bổ 6.650 đề cử cấp tỉnh cho năm 2019, nhưng con số đó đã tăng lên sau khi tỉnh đáp ứng phân bổ đầy đủ vào tháng 11. Chính phủ liên bang đã cấp cho Ontario 700 đề cử bổ sung vào tháng 1, được lấp đầy vào cuối năm.

Ontario cũng đã đề cử 41 ứng viên thông qua dự án NOC C, một quan hệ đối tác giữa các tỉnh và liên bang được thành lập để tạo ra con đường thường trú cho những người lao động tay nghề thấp có nhu cầu với lời mời làm việc. Điều này đã mang lại tổng số đề cử trong năm 2019 cho 7.391 ứng viên chính, người đã đưa 6.340 người hôn phối và người phụ thuộc cho tổng số 13.731 người nhập cư mới đến Ontario.

OINP cho biết họ chưa có số phân bổ cho năm 2020.

Theo CICNews/Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *