Kể từ 30/04/2020: Canada sẽ tăng phí xử lý nhập cư

Canada cho biết đang điều chỉnh phí nhập cư trong 2 năm tới.

Bộ Nhập cư
Canada tăng phí xử lý vào cuối tháng cho những người nước ngoài muốn trở thành
thường trú nhân.

Các khoản
phí mà công dân nước ngoài phải trả bao gồm chi phí vận hành, xử lý và cung cấp
dịch vụ liên quan đến tất cả các chương trình nhập cư thường trú.

Các quy định
mới sẽ có hiệu lực kể từ 09h sáng ngày 30/04. Các đơn đăng ký nhận được trước
thời gian này sẽ được xử lý theo biểu phí hiện tại. Các đơn nhận được sau không
bao gồm các khoản phí chính xác sẽ được trả lại cho người nộp đơn.

Phí xử lý
thường trú cho các ứng viên hạng kinh tế thường được tăng thêm 50% như sau:

 • Các ứng viên của lớp kinh doanh Kinh tế (tự làm chủ, visa khởi nghiệp,
  nhà đầu tư Quebec, doanh nhân Quebec và Quebec tự làm chủ) sẽ tăng từ $1,050
  lên $1,575;
 • Các ứng viên trong lớp phi kinh tế sẽ tăng từ $550 lên $825. Mức tăng
  này không áp dụng cho người nộp đơn và gia đình của họ trong các chương trình
  Người chăm sóc;
 • Lệ phí cho vợ hoặc chồng hoặc các đối tác pháp luật chung của tất cả các
  hạng kinh tế sẽ tăng từ $550 lên $825;
 • Lệ phí cho trẻ em phụ thuộc của tất cả các tầng lớp kinh tế sẽ tăng từ $150
  đến $225;
 • Quyền cư trú vĩnh viễn sẽ tăng từ $490 lên $500, tức là tăng 2%.

Lệ phí dự
kiến ​​sẽ tăng trong 2 năm dựa trên mức tăng Chỉ số giá tiêu dùng hiện hành được
làm tròn đến $5 gần nhất. Số tiền lệ phí mới sẽ được phát hành vào năm 2022.

Lệ phí cho
thẻ thường trú, tài liệu du lịch thường trú và chứng nhận hoặc giấy tờ nhập cư
thay thế sẽ không tăng.

IRCC nói rằng phí thường trú không tăng kể từ năm 2002. Lệ phí cho các đơn xin thường trú sẽ thay đổi một lần nữa vào năm 2022 theo Chỉ số Giá Tiêu dùng.

Theo CICNews/Villaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *