Kết quả Express Entry lần thứ 2 trong vòng 5 ngày với số điểm 467

Chính phủ Canada đã công bố chi tiết về kết quả chương trình Express Entry trong tuần này, mời 3.232 ứng viên nộp đơn xin thường trú.

Thư mời nộp đơn xin thường trú tại Canada đã được gửi cho các ứng cử viên diện Canadian Experience với điểm Comprehensive Ranking Scores (CRS) thấp nhất là 46 trong lần công bố kết quả Express Entry mới được tổ chức vào ngày 23/03/2020.

Kết quả lần này là kết quả dành riêng cho diện Canadian Experince lầ thứ 2 kể từ năm 2015, dành cho công dân nước ngoài có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc tại Canada, và một số các tiêu chí khác.

Diện Canadian Experience là một trong ba chương trình nhập cư diện tay nghề của Liên bang được quản lý bởi hệ thống Express Entry. Hai diện còn lại là diện lao động cấp cao và diện lao động cấp thiết.

Phần lớn các lần công bố kết quả Express Entry liên quan đến các ứng cử viên từ cả ba diện và kết quả hôm nay là một trong những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi cho quy tắc này.

Kết quả Express Entry trước đây được tổ chức vào ngày 18/03 chỉ bao gồm các ứng cử viên có đề cử tỉnh bang và đã phát hành 668 thư mời (ITAs). Với các mục tiêu nhập cư cao hơn của Canada cho ba chương trình nhập cư có tay nghề cao của Liên bang vào năm 2020 và 2021, Bộ Nhập Cư, Tị Nạn, Công Dân Canada (IRCC) sẽ tổ chức công bố kết quả thường xuyên hơn với số lượng lớn hơn trong thời gian sắp tới.

Tất cả các ứng viên Express Entry đủ điều kiện đều được cho điểm theo Comprehensive Ranking Scores CRS dựa trên các yếu tố như tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và kiến thức tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Không giống như các lượt công bố kết quả mời tất cả chương trình thường dẫn đến điểm số cao hơn, các lượt công bố kết quả thích hợp cho một diện cụ thể như các ứng cử viên diện Canadian Experience có thể tạo ra điểm số thấp hơn nếu chính phủ nhắm mục tiêu vào một diện cụ thể.

Hôm nay, điểm số bị giảm còn 467, đã giảm hơn ba điểm so với điểm số thấp nhất trong năm nay trong lần công bố Express Entry là 470 điểm.

Lượt tie-break được IRCC sử dụng trong lần công bố kết quả ngày 23/03 là ngày 25/11/2019, lúc 14:00:35 UTC. Điều này có nghĩa là tất cả các ứng cử viên diện Canadian Experience có điểm CRS trên 467, cũng như những người có điểm số 467 đã đăng ký hồ sơ của họ trong nhóm Express Entry trước ngày và giờ này, đã nhận được Lời mời đăng ký (ITA) cho thường trú nhân Canada.

Bốc thăm này đưa tổng số ITA được phát hành từ đầu năm đến nay thông qua hệ thống Express Entry lên đến 22.600. 

Kết quả hôm nay là một lời nhắc nhở về các cách khác nhau mà các ứng cử viên Express Entry có điểm CRS thấp hơn có thể nhận được ITA.

Một số chương trình Express Entry phù hợp với chương trình đề cử tỉnh bang có yêu cầu CRS thấp hơn so với kết qủa liên bang của tất cả các chương trình.

Các ứng cử viên Express Entry có đề cử tỉnh bang nhận thêm 600 điểm CRS và được đảm bảo hiệu quả lời mời đăng ký thường trú tại Canada.

Để được xem xét thông qua chương trình đề cử tỉnh bang phù hợp với Express Entry, bước đầu tiên là gửi hồ sơ Express Entry.

Sau đây là ví dụ giả định về các ứng cử viên đã đạt được ITA trong buổi công bố kết quả Canadian Experience ngày hôm nay:

Ram năm nay 28 tuổi và đã làm việc tại Canada được một năm với tư cách là một lập trình viên kể từ khi hoàn thành bằng cử nhân tại Canada. Ram làm bài kiểm tra IELTS và đạt 8 điểm nghe, 7,5 điểm nói, 7 điểm viết và 7 điểm đọc. Điểm CRS của Ram là 468 sẽ đủ cao để có được ITA trong kỳ rút thăm Express Express 23/03.

Sara 33 tuổi, có bằng cử nhân và đã làm việc như một người quản lý Công nghệ thông tin bên ngoài Canada trong 6 năm. Sara có trình độ tiếng Anh nâng cao và đã làm việc tại Canada trong một năm, vào năm 2019. Điểm số CRS của Sara là 472, đủ điều kiện của Canadian Experience, cho phép có được ITA trong lần công bố kết quả 23/03.

Theo CICNews/Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *