Manitoba mời 153 ứng viên đăng ký đề cử cấp tỉnh

Manitoba đã ban hành 1.676 đề cử cấp tỉnh trong năm nay.

Manitoba mời 153 ứng cử
viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh trong chương trình nhập cư được tổ chức
vào ngày 09/04.

Chương trình đề cử tỉnh
Manitoba (MPNP) mời các ứng cử viên đã nộp hồ sơ EOI thông qua một trong ba luồng
nhập cư.

Dưới đây là số lượng lời
mời, còn được gọi là Thư tư vấn nộp đơn (LAA), được phát hành từ mỗi luồng:

  • Công nhân
    lành nghề ở Manitoba: 123
  • Lao động
    có tay nghề ở nước ngoài: 16
  • Luồng giáo
    dục quốc tế: 14

Trong số 153 lời mời
này, 15 lời mời đã được cấp cho các ứng viên có hồ sơ Express Entry hợp lệ.

Hệ thống Manitoba’s
Expression of Interest

Để được mời đăng ký đề
cử cấp tỉnh từ Manitoba thông qua cả hai luồng Công nhân lành nghề ở Manitoba
và Công nhân lành nghề ở nước ngoài, các ứng cử viên cần phải đăng ký EOI với
MPNP.

EOI là một hồ sơ trực
tuyến được xếp hạng trong số 1.000 điểm. Điểm được trao cho một ứng cử viên có
trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kết nối với Manitoba và thành thạo tiếng
Anh hoặc tiếng Pháp, và một số các yếu tố khác.

Trong chương trình mới
nhất, các ứng cử viên được mời theo luồng Công nhân lành nghề ở Manitoba có số
điểm 500.

Ứng cử viên được xếp hạng
thấp nhất được mời từ luồng Công nhân có tay nghề ở nước ngoài có số điểm 742.

Công nhân
lành nghề ở nước ngoài và Công nhân lành nghề ở Manitoba

Nhóm Công nhân lành
nghề ở nước ngoài cho phép MPNP lựa chọn và đề cử những người lao động nước
ngoài có tay nghề cao, những người có thể hỗ trợ thị trường lao động Manitoba.

Các ứng viên phải có mối
liên hệ với Manitoba như gia đình hoặc bạn bè thân thiết, học tập hoặc làm việc
ở tỉnh trước đó hoặc nhận lời mời thông qua một trong các Sáng kiến ​​tuyển dụng
chiến lược của MPNP, và một số các yêu cầu khác.

Họ không cần phải ở
Manitoba tại thời điểm nộp đơn.

Các ứng cử viên được mời
thông qua Luồng công nhân có tay nghề ở nước ngoài đã được MPNP mời trực tiếp
theo Sáng kiến ​​tuyển dụng chiến lược.

Các ứng viên được mời
thông qua luồng Công nhân lành nghề Manitoba phải có một lời mời làm việc toàn
thời gian từ một chủ lao động Manitoba, cùng một số các tiêu chí khác.

Chương trình
giáo dục quốc tế

Du học sinh Manitoba
có kỹ năng theo yêu cầu có thể được mời theo chương trình giáo dục quốc tế.

Luồng này bao gồm ba loại phụ: Con đường việc làm nghề nghiệp, Con đường thực tập tốt nghiệp và Con đường doanh nhân sinh viên.

Theo CICNews/ Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *