Manitoba phát 132 lời mời EOI mới nhất

Trong số những người được cấp LAA để nộp đơn xin thường trú cấp tỉnh có các ứng cử viên Express Entry.

Thư mời đề cử cấp tỉnh đã được cấp cho 132 ứng cử viên trong nhóm EOI của Manitoba, bao gồm 7 ứng cử viên Express Entry.

Ngày 23/4, đưa ra lời mời cho các ứng cử viên là các công nhân lành nghề ở Manitoba, công nhân lành nghề ở nước ngoài và các luồng giáo dục quốc tế.

Tỉnh đã ban hành 1.809 LAA cho các ứng cử viên nhập cư trong các hạng mục này cho đến nay. Đây là chương trình thứ 88 của Manitoba từ khi bắt đầu vào tháng 4/2014.

Express Entry

Trong số các LAA được ban hành trong ngày 23/4, bảy ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ trong hệ thống Express Entry của liên bang.

Các ứng viên đủ điều kiện tham gia nhóm Express Entry được xếp hạng dựa trên điểm CRS xem xét các yếu tố vốn nhân lực như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, giáo dục và khả năng ngôn ngữ.

Các ứng cử viên có điểm số cao nhất được mời đăng ký thường trú tại Canada thông qua các chương trình thường xuyên từ nhóm Express Entry.

Những người nhận được đề cử cấp tỉnh được trao thêm 600 điểm CRS và được đảm bảo hiệu quả lời mời nộp đơn từ IRCC.

Các ứng cử viên Express Entry nhận được đề cử cấp tỉnh từ Manitoba công bố ID Express Entry hợp lệ và cung cấp mã xác thực người tìm việc.

Công nhân lành nghề ở Manitoba

Tổng cộng có 93 LAA đã được gửi cho các ứng cử viên có EOI ở luồng Công nhân lành nghề Manitoba, cấp thường trú cho những người lao động nước ngoài tạm thời đủ điều kiện trong tỉnh và các sinh viên tốt nghiệp quốc tế của Manitoba.

Để được xem xét, các ứng viên phải làm việc tại Manitoba và có một lời mời làm việc toàn thời gian từ chủ lao động của họ, trong số các tiêu chí khác.

Công nhân lành nghề được cho điểm từ 1.000 và xếp hạng cao nhất được cấp LAA.

Công nhân lành nghề được xếp hạng thấp nhất trong ứng cử viên Manitoba được chọn trong lần rút thăm này có điểm 489.

Lao động có tay nghề ở nước ngoài

25 LAA khác đã đến với các ứng cử viên trong luồng công nhân lành nghề ở nước ngoài.

Các ứng viên được lựa chọn trong danh mục này được mời trực tiếp thông qua Sáng kiến ​​tuyển dụng chiến lược, có thể bao gồm các nhiệm vụ tuyển dụng ở nước ngoài do MPNP tổ chức, thường liên kết với các nhà tuyển dụng Manitoba.

Các ứng cử viên cho luồng này cũng được xếp hạng theo hệ thống tính điểm EOI của Manitoba.

Các ứng viên có tay nghề ở nước ngoài cần có số điểm từ 714 trở lên để đủ điều kiện tham gia LAA trong EOI ngày 23/4.

Giáo dục quốc tế

Sinh viên tốt nghiệp Manitoba với một số kỹ năng theo yêu cầu nhất định có thể được mời theo Luồng giáo dục quốc tế.

Luồng này bao gồm ba loại phụ: Con đường việc làm nghề nghiệp, Con đường thực tập tốt nghiệp và Thí điểm doanh nhân sinh viên quốc tế.

MPNP đã gửi 14 LAA cho các ứng cử viên của Tổ chức Giáo dục Quốc tế trong lần này.

Không có điểm tối thiểu EOI được cấp.

Theo CICNews/Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *