Nova Scotia mời các ứng cử viên Express Entry nói tiếng Pháp

Thông tin chi tiết từ chương trình đầu tiên được tổ chức trong năm nay thông qua luồng ưu tiên thị trường lao động Nova Scotia đã được công bố.

Nova Scotia đã mời các ứng cử viên Express Entry nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân Canada thông qua Luồng ưu tiên thị trường lao động vào ngày 27/4/2020.

Chương trình mới nhất này nhắm đến các ứng cử viên Express Entry, người chọn tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức đầu tiên của họ và có điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) từ 8 trở lên bằng tiếng Pháp ở tất cả các kỹ năng (đọc, viết, nghe và nói).

Các ứng cử viên được chọn cũng phải có điểm CLB ít nhất 6 hoặc cao hơn bằng tiếng Anh ở cả bốn kỹ năng và bằng cử nhân hoặc chương trình hoàn thành từ ba năm trở lên tại trường đại học, cao đẳng, thương mại hoặc trường kỹ thuật.

Các ứng viên cũng được yêu cầu phải có số Express Entry hợp lệ và đáp ứng các tiêu chí tối thiểu để được chấp nhận vào nhóm.

Số lượng ứng cử viên được phát hành thư quan tâm và điểm CRS vẫn chưa được xác nhận.

Điểm số CRS xác định thứ hạng ứng cử viên trong nhóm Express Entry và dựa trên các yếu tố như tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc lành nghề và thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Các ứng cử viên Express Entry có đề cử cấp tỉnh nhận thêm 600 điểm so với điểm CRS, đảm bảo hiệu quả lời mời đăng ký thường trú tại Canada.

Các ứng cử viên nhận được thư quan tâm trong ngày hôm nay có 60 ngày để nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh cho Chương trình đề cử Nova Scotia (NSNP) và được yêu cầu cung cấp bản sao kết quả kiểm tra ngôn ngữ cũng như bằng chứng giáo dục.

Luồng ưu tiên thị trường lao động cho phép NSNP tìm kiếm nhóm nhập cảnh Express Entry Canada cho các ứng viên đủ điều kiện phù hợp với nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, luồng đã tổ chức 10 lần, bao gồm cả lần này và mời nhân viên giáo dục mầm non, kiểm toán tài chính, kế toán, nhân viên xã hội và y tá, trong số các chuyên gia khác.

Theo CICNews/Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *