Bạn có thể ở lại Canada ngay cả khi bị mất việc

Bị mất việc do ảnh hưởng của COVID-19 không có nghĩa là phải rời khỏi Canada.

Công dân nước ngoài bị mất việc do dịch COVID-19 giờ đây lại có thêm nỗi lo có được ở lại Canada hay không, và mất việc làm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đơn xin nhập cư của họ.

Có nhiều cách để ở lại Canada ngay cả sau khi bị mất việc. Nếu bạn ở Canada theo diện giấy phép lao động thì có thể làm đơn gia hạn, xin cấp giấy phép mới hoặc thay đổi tình trạng cư trú sang sinh viên hay khách du lịch – hãy đảm bảo rằng bạn làm những việc này trước khi giấy phép hết hạn. Nếu trường hợp giấy phép của bạn đã hết hạn, chỉ còn cách nộp đơn xin khôi phục tình trạng cư trú.

Bởi vì kinh nghiệm Canada được đánh giá cao đối với nhập cư hạng kinh tế nên những công dân tạm trú đang thất nghiệp sẽ được hưởng lợi từ tình trạng implied status.

Hầu hết công dân tạm trú ở Canada, bao gồm cả những người đã nộp đơn xin gia hạn giấy phép học tập và làm việc sẽ được phép ở lại nước này cho đến khi có quyết định về đơn của họ.

Tình trạng implied status kéo dài cho đến khi có quyết định về đơn xin gia hạn. Nếu được chấp thuận thì người nộp đơn có thể tiếp tục học tập và làm việc tại Canada. Nếu không, công dân nước ngoài có hai lựa chọn, một là rời khỏi Canada, hai là đăng ký khôi phục tình trạng cư trú nếu chưa đến 90 ngày kể từ khi giấy phép của họ hết hạn. Lưu ý là công dân nước ngoài phải ngừng học tập và làm việc trong khi chờ quyết định cho trình trạng restoration status, khác với tình trạng implied status.

Nếu Giấy phép làm việc phụ thuộc vào công việc?

Công dân nước ngoài có Giấy phép lao động đặc thù của một nhà tuyển dụng, còn được gọi là Giấy phép làm việc đóng (Close Work Permit), khi bị mất việc có thể ở lại Canada một cách hợp pháp cho đến khi Giấy phép lao động hết hạn. Tuy nhiên, họ không thể làm việc cho bất kỳ ai khác ở Canada trong thời gian này.

Nếu bạn rơi vào trường hợp này và muốn bắt đầu một công việc mới ngay, bạn cần phải có đủ điều kiện để được cấp Giấy phép làm việc đóng (CWP) mới hoặc phải chuyển sang Giấy phép làm việc mở (Open Work Permit).

Bạn cũng có thể nộp đơn xin ở lại Canada với tư cách là sinh viên hoặc khách du lịch miễn là đáp ứng các yêu cầu liên quan và phải nộp đơn trước khi Giấy phép làm việc hiện tại của bạn hết hạn. Tuy nhiên, hầu hết là bạn sẽ phải ngừng làm việc một khi Giấy phép làm việc hết hạn.

Nếu có Giấy phép làm việc mở (OWP) bị mất việc?

Những người có Giấy phép lao động mở (OWP) có lợi thế là họ có thể làm việc cho mọi chủ lao động ở bất cứ đâu tại Canada. Một số người có giấy phép này có thể gia hạn thời gian lưu trú để đăng ký thường trú nhân Canada.

Không phải tất cả những người có Giấy phép lao động mở (OWP) đều đủ điều kiện để được gia hạn. Quan trọng là phải xác minh xem họ có đủ điều kiện cần thiết để gia hạn theo 3 chương trình sau đây hay không.

  • Thí điểm Giấy phép lao động mở (OWP) cho vợ chồng hoặc vợ chồng chưa chính thức
  • Giấy phép lao động cầu nối (Bridging Open Work Permit)
  • Thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ (Working Holiday Visa)

Một số người sẽ không thể gia hạn Giấy phép làm việc mở (OWP) trừ khi Chính phủ thực hiện các biện pháp đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.

Mặc dù thực tế có nhiều người đã bị mất việc vì COVID-19, Canada vẫn cần người nhập cư để giải quyết các thách thức kinh tế dài hạn, chẳng hạn như lực lượng lao động già hóa và thiếu hụt thị trường lao động. Chính phủ Canada công nhận điều này và sẽ tiếp tục nhận cũng như xử lý các đơn xin nhập cư trong thời gian tới.

Theo CICNews/Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *