Ontario cho Bác sĩ tốt nghiệp y khoa Quốc tế tham gia chống dịch COVID-19

Sinh viên tốt nghiệp y khoa quốc tế đủ điều kiện chứng chỉ có 30 ngày để thực tập tại Ontario.

Sinh viên tốt nghiệp y
khoa quốc tế đã vượt qua kỳ thi y khoa ở Canada hoặc tốt nghiệp trường y trong
hai năm qua có cơ hội xin giấy phép làm việc tạm thời ở Ontario.

Đại học Bác sĩ và Bác
sĩ phẫu thuật của Ontario cho phép các ứng viên chưa đảm bảo vị trí cư trú y tế
ở Canada đăng ký Chứng chỉ Thời gian ngắn được Giám sát.

Các chứng chỉ này sẽ
cho phép sinh viên tốt nghiệp y khoa quốc tế hành nghề tại Ontario trong 30
ngày, và khả năng tiếp tục làm việc lâu hơn nếu giấy phép tạm thời của họ được gia
hạn.

Sinh viên tốt nghiệp y
khoa quốc tế tại Canada có đủ điều kiện cho cơ hội này nếu họ có:

 • Hoàn thành
  bằng cấp y khoa từ một trường y khoa được công nhận;
 • Hành nghề
  y toàn thời gian trong vòng hai năm trước (bao gồm cả trường y);
 • Xác nhận
  việc làm từ một trong các loại cơ sở được phê duyệt được quy định trong Đạo luật
  Y học, bao gồm các bệnh viện công;
 • Xác định một
  giám sát viên.

Để nộp đơn, CPSO yêu cầu
xác nhận việc làm trực tiếp từ bệnh viện, có thể được gửi đến:
[email protected].

Giấy chứng nhận đã được cấp từ tháng trước, tuy nhiên rất ít bác sĩ nộp đơn, báo cáo của Tập đoàn Phát thanh Canada. 10 trong số 12 bác sĩ nộp đơn trước ngày 03/04, có được chứng chỉ thông qua chương trình này.

Theo CICNews/Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *