Ontario mời 26 doanh nhân trong chương trình nhập cư mới

Lời mời được phát cho các ứng viên có điểm từ 132 thông qua luồng  doanh nhân.

Chương trình đề cử người nhập cư Ontario (OINP) đã ban hành 26 lời mời đăng ký theo luồng doanh nhân.

Luồng doanh nhân OINP được thiết kế để thu hút các doanh nhân và chủ doanh nghiệp ở nước ngoài đến Canada bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có ở Ontario.

Lời mời đã được phát hành cho các ứng cử viên có điểm từ 132 đến 200. Chỉ những ứng viên có EOI mà OINP nhận được từ ngày 22/11/2019 đến 17/4/2020 mới đủ điều kiện.

Đây là chương trình thứ hai của loại hình này trong năm 2020. Sau khi phát hành 66 lời mời vào năm 2019, tỉnh này đã mời 46 doanh nhân cho đến nay trong năm nay.

Đây là lần thứ tư kể từ khi các yêu cầu đủ điều kiện tối thiểu cho chương trình trải qua thay đổi đáng kể.

Giá trị ròng cần thiết cho doanh nghiệp được đề xuất trong khu vực Greater Toronto (GTA) đã giảm từ 1,5 triệu đô la xuống còn 800.000 đô la và bên ngoài GTA từ 800.000 đô la đến 400.000 đô la.

Khoản đầu tư tối thiểu cho doanh nghiệp được đề xuất trong GTA đã giảm từ 1 triệu đô la xuống còn 600.000 đô la và ngoài GTA từ 500.000 đô la xuống còn 200.000 đô la.

Kinh nghiệm kinh doanh cần thiết của một ứng viên là chủ sở hữu hoặc quản lý cấp cao cũng đã thay đổi. Bây giờ yêu cầu một ứng cử viên có 24 tháng kinh nghiệm trong vòng 60 tháng qua. Trước đây, một ứng viên được yêu cầu phải có 36 tháng kinh nghiệm trong cùng khung thời gian.

Những thay đổi này có thể thu hút nhiều doanh nhân và chủ doanh nghiệp trên toàn cầu có triển vọng chuyển đến Ontario. Tỉnh này là điểm đến hàng đầu của người nhập cư Canada.

Theo CICNews/ Villaland biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *