Ontario mời 307 ứng viên nói tiếng Pháp

Ontario đã đưa ra lời mời cho các ứng viên Express Entry song ngữ vào ngày 30/4.

Các ứng viên được chọn có thể đủ điều kiện để nhập cư vào Canada thông qua chương trình Express Entry Ontario dành cho người lao động tay nghề nói tiếng Pháp (FSSW).

Đây là lần công bố kết quả FSSW lớn nhất trong năm 2020, với 307 thông báo về kết quả thư bày tỏ nguyện vọng (NOIs). Lần công bố kết quả đầu tiên của chương trình này trong năm nay, được tổ chức vào ngày 9/1 đã mời 242 ứng viên song ngữ nộp đơn để được đề cử trở thành thường trú nhân Canada.

Những ứng viên này sẽ được liên lạc bởi ban quản lý chương trình. Họ có 45 ngày để nộp hồ sơ trực tuyến cho đề cử tỉnh bang.

Vì những người được mời trong lần công bố kết quả hôm nay có hồ sơ trong hệ thống Express Entry của liên bang, việc nhận được đề cử tỉnh bang Ontario sẽ giúp họ có thêm 600 điểm CRS cho tổng số điểm.

Điểm cộng này sẽ đảm bảo họ nhận được Lời mời đăng ký thường trú tại Canada trong lần công bố kết quả Express Express tiếp theo .

Express Entry là một hệ thống quản lý hồ sơ cho 3 chương trình nhập cư liên bang: Chương trình diện tay nghề liên bang, Chương trình diện tay nghề chuyên môn liên bang, Chương trình diện kinh nghiệm Canada.

Các ứng viên được xếp hạng dựa trên các yếu tố nguồn nhân lực mà chính phủ đã xác định sẽ giúp họ phát triển trong thị trường lao động Canada như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, học vấn và trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Đối với FSSW, các ứng viên cần phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện của Lớp Kinh nghiệm Canada hoặc Chương trình diện tay nghề liên bang và điểm ngôn ngữ CLB ít nhất 7 điểm tiếng Pháp và 6 điểm tiếng Anh.

Đây là lần công bố kết quả Express Entry thứ 2 trong 2 ngày. Lần công bố kết quả vào ngày 29/4 tập trung vào ứng viên trong 14 ngành nghề chuyên môn (skill trades)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *